Weerbaarheidtraining medewerkers

Twaalf collega's hebben onlangs meegedaan aan een weerbaarheidtraining. Onze medewerkers krijgen soms te maken met situaties waarbij spanningen tussen deelnemers, bewoners en begeleiders voorkomen.

Twaalf collega's hebben onlangs meegedaan aan een weerbaarheidtraining. Onze medewerkers krijgen soms te maken met situaties waarbij spanningen tussen deelnemers, bewoners en begeleiders voorkomen. Wij gaan hier professioneel mee om en proberen natuurlijk om er gezamenlijk zo goed mogelijk uit te komen en problemen op te lossen of zaken te verduidelijken. In de training was aandacht voor de manier waarop medewerkers nu problemen oplossen en voor mogelijke andere manieren waarop dat zou kunnen.

In een vijftal bijeenkomsten werden mogelijke praktijksituaties behandeld en de mogelijkheden om bepaalde situaties op een goede manier aan te pakken. Ook binnen de wettelijke kaders waarmee wij als begeleiding te maken hebben.

In de training werd stil gestaan bij het eigen handelen en dat heeft ons weer wat bewuster gemaakt van hoe we zaken zelf oplossen en hoe andere collega's dit doen. Ook was er aandacht voor andere mogelijkheden, waaraan we misschien niet direct denken. Al met al een fijne, waardevolle training.

Terug naar nieuwsoverzicht