Vacatures

Momenteel hebben wij vacatures voor:

Medewerker planning en administratie

Flexibel inzetbare assistent begeleiders


Medewerker planning en administratie

Taken

Roosterplanning

Maken van het rooster voor de diverse locaties /teams. Hierbij zorgdragen voor:

  • De juiste toepassing van wet- en regelgeving, CAO en organisatieregelingen;
  • Optimale inzet van de beschikbare capaciteit en contractgroottevan de medewerkers.
  • Communicatie met externen en medewerkers.
  • Opnemen in de planning.
  • Organiseren van faciliteiten zoals ruimtes, apparatuur, overnachtingen, maaltijden.

Signaleren van knelpunten in het rooster en zoeken van een oplossing hiervoor.

Signaleren van planningsproblemen en dit rapporteren bij de leidinggevende.

Signaleren van structurele capaciteitsproblemen en dit rapporteren bij de leidinggevende.

Verwerken van mutaties in de roosters.

Communicatie van de roosters naar de medewerkers.

Doen van verbetervoorstellen ten behoeve van het planningsproces.

Overige administratieve taken in verband met planning en roosters.

Deskundigheidsbevordering

Opstellen en bijhouden van de planning voor deskundigheidsbevordering.

Bijhouden van een administratie voor mogelijkheden voor scholing en cursussen.

Coördinatie van cursussen en scholing:

Registreren van presentie en absentie van aangeboden scholing en cursussen.

Registreren van certificaten, diploma’s etc. van gevolgde scholing en cursussen.

Opstellen van studieovereenkomsten.

Signaleren van problemen bij het realiseren van de planning voor deskundigheidsbevordering en dit rapporteren bij de leidinggevende.

Stagiaires

Behandelen van inkomende en uitgaande correspondentie.

Verstrekken van informatie aan (aspirant) stagiaires.

Opstellen van stageverslagen.

Administratieve ondersteuning van de praktijkopleider.

Algemene administratieve taken.

Behandelen van binnenkomende post en uitgaande post.

Verzorgen van kopieerwerk.

Beantwoorden van de telefoon.

Verstrekken van telefonische inlichtingen.

Zorgdragen voor de aan zijn/haar toevertrouwde middelen (apparatuur e.d.).

Wij vragen

Minimaal MBO-4 opleiding

Ervaring met plannen en het maken van roosters in de zorgsector

Goede vaardigheden met computer en MS-office

Volharding en doorzettingsvermogen.

Goede contactuele vaardigheden.

Respectvolle houding naar bewoners en collega’s.

Belangstelling voor onze woon-werkgemeenschap.

Wij bieden

Contract voor 18-20 uur per week, verdeeld over 5 dagen. Aanvang in overleg .

Salariëring in schaal 35. (max € 2.662 bij een full-time aanstelling).

NB Het betreft een tijdelijke aanstelling in aanloop naar een duobaan. Daarbij zorg je samen met een collega voor 36 uur bezetting, verdeeld over 5 dagen. Vakanties stem je met elkaar af en bij ziekte probeer je elkaar zoveel mogelijk te vervangen.

Informatie en solliciteren
Voor informatie en sollicitaties kunt u contact opnemen met Franck van den Broeck: f.vandenbroeck@maartenhuis.nl Solliciteren kan tot 10 juli, in de vorm van een schriftelijke reactie, voorzien van CV.


Flexibel inzetbare assistent begeleiders

Wij zoeken enthousiaste medewerkers die flexibel beschikbaar zijn voor incidentele diensten. De werkzaamheden zijn over de hele week verspreid.

De werkzaamheden bestaan uit begeleiding en verzorging van onze bewoners, verzorging van maaltijden en huishoudelijke taken.

Wij vragen

Kennis en ervaring met werken met mensen met een verstandelijke handicap.
Goede contactuele vaardigheden.
Afgeronde MMZ-3 / SPW-3 of vergelijkbare opleiding (z-verpleegkundige)
Bij voorkeur een sociaaltherapeutische opleiding.
Flexibele inzetbaarheid.
Zelfstandigheid in werken en plannen.
Teamspirit.
Respectvolle houding naar bewoners en collega’s.
Belangstelling voor onze woon-werkgemeenschap en kennis van de antroposofie.

Wij bieden

Veelzijdig en afwisselend werk.
Collegiale en open werksfeer
Salariëring volgens CAO Gehandicaptenzorg
Contract op oproepbasis of min-max
Salariëring volgens CAO Gehandicaptenzorg (schaal 30)

Informatie en solliciteren

Voor informatie en sollicitaties kunt u contact opnemen met Franck van den Broeck: f.vandenbroeck@maartenhuis.nl