Vacatures

Momenteel hebben wij de volgende vacatures:

Flexibel inzetbare assistent begeleiders

Teamleider - zorgcoördinator wonen

Werkleider boerderij

Orthopedagoog

Gecombineerde functie preventiemedewerker / technische dienst

 

Flexibel inzetbare assistent begeleiders

Wij zoeken enthousiaste medewerkers die flexibel beschikbaar zijn voor incidentele diensten. De werkzaamheden zijn over de hele week verspreid.

De werkzaamheden bestaan uit begeleiding en verzorging van onze bewoners, verzorging van maaltijden en huishoudelijke taken.

Wij vragen

Kennis en ervaring met werken met mensen met een verstandelijke handicap.
Goede contactuele vaardigheden.
Afgeronde MMZ-3 / SPW-3 of vergelijkbare opleiding (z-verpleegkundige)
Bij voorkeur een sociaaltherapeutische opleiding.
Flexibele inzetbaarheid.
Zelfstandigheid in werken en plannen.
Teamspirit.
Respectvolle houding naar bewoners en collega’s.
Belangstelling voor onze woon-werkgemeenschap en kennis van de antroposofie.

Wij bieden

Veelzijdig en afwisselend werk.
Collegiale en open werksfeer
Salariëring volgens CAO Gehandicaptenzorg
Contract op oproepbasis of min-max
Salariëring volgens CAO Gehandicaptenzorg (schaal 30)

SolliciterenAls je wilt solliciteren stuur dan een gemotiveerde sollicitatie, voorzien van CV naar: werken@maartenhuis.nl

 

Teamleider - zorgcoördinator wonen

De zorg wordt verleend op basis van een antroposofische visie waarbij ieder met zijn of haar beperkingen en talenten de mogelijkheid wordt gegeven zich te ontwikkelen in interactie met elkaar.
De eisen en de veranderingen in deze maatschappij (zoals toenemende zorgvraag en complexiteit, processen, digitalisering) vragen voortdurende aanpassing en verdere professionalisering.
We willen hierin een rol van betekenis blijven vervullen en zijn daarom op zoek naar een nieuwe teamleider.

Wat is jouw opdracht?
- je bent verantwoordelijk voor de aansturing van de verschillende teams van de woonhuizen
- je bent verantwoordelijk voor de zorgkwaliteit ( zoals balans zorgvraag en geleverde zorg, tevredenheid, protocollen, processen)
- je gaat aan de slag met de verdere professionalisering van de teams: je biedt op methodische wijze ondersteuning aan de teams en begeleiders (scholing, aanname beleid, coaching en begeleiding)
- je levert een bijdrage aan diverse beleidsterreinen
- je draagt zorg voor een goede communicatie met alle interne en externe stakeholders
- je bent verantwoordelijk voor de samenwerking en afstemming binnen en tussen de teams ( planning, overlegstructuur)
- en tenslotte neem je deel aan het MT overleg
Als teamleider krijg je de nodige ondersteuning van een planner/administratief medewerker.

De functiebeschrijving vind je hier.

Wat breng je mee?
Naast een relevante HBO opleiding en inmiddels de nodige ervaring natuurlijk liefde voor het vakgebied. Je hebt oog voor de individuele mens en zijn/haar kwaliteiten en overziet tegelijkertijd je andere taakgebieden. Je betrokkenheid en het nemen van verantwoordelijkheid zorgen ervoor dat je dingen tot stand brengt ook al vragen ze soms doorzettingsvermogen.  Je bent goed op de hoogte van de ontwikkelingen in de zorg en de maatschappij waardoor je tijdig hierop kunt inspelen.  Je hebt kennis en ervaring met de antroposofische zorgvisie.
De functie is vastgesteld op schaal 55 van de CAO Gehandicaptenzorg. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Spreekt je dit alles aan dan is dit een heel mooie kans om in deze nieuwe functie een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het Maartenhuis zodat we in de toekomst hoogwaardige zorg kunnen blijven aanbieden.
Je komt te werken in een prachtige werkomgeving met leuke teams die met overtuiging hun werk doen. Door het brede takenpakket in een kleine organisatie kun je hier een wezenlijke bijdrage leveren.

Hoe verder?
Heb je vragen of wil je reageren op deze functie ( brief en CV) : mail naar info@groeiinwerk.nl, of bel met Paul Vissers op   06 139 35 525. 

 

Werkleider boerderij (intern wonend)

Wij zoeken per 1 juli een werkleider die van aanpakken weet en kan omgaan met mensen met een zorgvraag. We zoeken een enthousiaste, motiverende en creatieve collega die flexibel en vaardig is in het hanteren van onvoorziene situaties. 

Wij vragen
Aantoonbare kennis en ervaring met het begeleiden van mensen met een verstandelijke beperking.
Aantoonbare kennis en ervaring t.a.v. kleinschalige veehouderij,  akkerbouw en moestuin.
Kennis en ervaring met de biologische (dynamische) werkwijze.
Goede mondelinge, schriftelijke en contactuele vaardigheden.
Technisch inzicht en  in staat om onderhoudswerkzaamheden uit te voeren.
Daarnaast is het belangrijk dat je flexibel bent en zowel zelfstandig kunt werken als in teamverband.
Een respectvolle houding naar bewoners en collega’s.
Belangstelling voor de identiteit voor onze gemeenschap en kennis van de antroposofie.
Belangstelling voor onze woon-werkgemeenschap en kennis van de antroposofie.

Een afgeronde sociaaltherapeutische of vergelijkbare opleiding (MMZ/SPW) is een pré.

De volledige functiebeschrijving vind je hier.

Wij bieden
Veelzijdig en afwisselend werk.
Een bedrijfswoning: gezien de functie gaat onze voorkeur uit naar een intern wonende werkleider (gecombineerde woon-werkovereenkomst). 
Collegiale en open werksfeer
Salariëring volgens CAO Gehandicaptenzorg
Jaarcontract  voor 36 uur per week. Bij gebleken geschiktheid mogelijkheid tot vaste aanstelling.
Salariëring volgens CAO Gehandicaptenzorg (schaal 40)

Solliciteren
Als je wilt solliciteren stuur dan een gemotiveerde sollicitatie, voorzien van CV vóór 1 april 2019 naar: werken@maartenhuis.nl

 

Orthopedagoog

Wij zoeken per 1 augustus een orthopedagoog voor het op methodische wijze ondersteuning bieden aan individuele begeleiders en teams.Het signaleren en bewaken van zorgvragen. Het verzorgen van aanvragen en uitvoering van her-indicaties en consultaties bij het CCE. Het adviseren bij het tot stand komen van zorgplannen. Informatieverstrekking, aanvang en einde zorg. Bijdragen aan diverse beleidsontwikkelingen. Analyseren en adviseren n.a.v. incidentmeldingen
 

Wij vragen
Een afgeronde academische opleiding orthopedagogiek of psychologie
Registratie als orthopedagoog.
Ervaring, bij voorkeur minimaal 5 jaar, in de zorg voor volwassenen met een verstandelijke beperking.
Affiniteit met de antroposofische zorgvisie.
Ondernemende instelling
Bereidheid tot scholing en verdere ontwikkeling.
Reflecterend vermogen op processen en op eigen handelen

Wij bieden
Collegiale en open werksfeer
Salariëring volgens CAO Gehandicaptenzorg
Contract  voor 8 uur per week/ook mogelijk op Freelance basis
Salariëring volgens CAO Gehandicaptenzorg (schaal 65)

Solliciteren
Als je wilt solliciteren stuur dan een gemotiveerde sollicitatie, voorzien van CV vóór 20 april 2019 naar: werken@maartenhuis.nl

 

Gecombineerde functie technische dienst /  preventiemedewerker

Wij zoeken per direct een medewerker voor de  gecombineerde functie van functionaris technische dienst en preventiemedewerker. De werkzaamheden zijn zeer divers en zowel uitvoerend/meewerkend  als coördinerend van aard. Het betreft een functie voor iemand die het overzicht houdt, met twee rechterhanden, met affiniteit voor techniek en gevoel voor intermenselijke relaties.

Technische dienst:

Organiseert de TD en coördineert de werkzaamheden.
Stuurt medewerker technische dienst aan.
Verzamelt werkopdrachten en maakt een werkplanning.
Coördineert uitbesteding van werkzaamheden.
Is in geval van storing en/of calamiteiten bereikbaar.
Zorgt voor een lange termijn onderhoudsplan en stelt dit regelmatig bij.
Beheert het budget voor klein materieel en groot onderhoud. 
Onderhoudt gereedschap, apparatuur en machines.
Houdt de werkvoorraad van technische magazijnartikelen bij, verzamelt informatie en doet bestellingen bij leveranciers.
Houdt de werkplaats van de TD schoon.
Verricht reparaties aan gebouwen en inventaris.
Verricht elektrotechnische werkzaamheden.
Coördineert en onderhoudt de contacten met de leveranciers van de brandmeldinstallatie.
Coördineert en onderhoudt de contacten met overige betrokkenen zoals veiligheidsregio en gemeente.
Voert periodieke controles uit.
Houdt logboeken bij.
Zorgt voor voorlichting en uitleg over het gebruik van de brandmeldinstallatie/pagers.
Coördineert de periodieke controle van blusmiddelen.
Onderhoudt de instellingen op het gebied van vaste telefonie en overlegt hierover met de leveranciers.
Organiseert onderhoud van de bussen.
Zorgt voor reserveringslijsten en rittenstaten van de bussen.
Geeft instructies aan medewerkers over het gebruik van de bussen.
Zorgt voor overige administratie van de bussen zoals bootkaarten, invalidekaarten.
Houdt de werkvoorraad van de kantoorartikelen bij, verzamelt informatie en doet bestellingen bij leveranciers.
Organiseert de legionellapreventie.
Bewaakt en draagt zorg voor de uitvoering van het legionellabeheersingsplan.
Coördineert de afvalstromen van het Maartenhuis. Zorgt voor afvoer van afval.

Preventiewerk:

Houdt wet- en regelgeving en ontwikkelingen op ARBO-gebied bij.
Adviseert en werkt nauw samen met de ondernemingsraad, de directeur en de bedrijfsarts over te nemen maatregelen voor een goed arbobeleid.
Signaleert knelpunten en adviseert ondernemingsraad en de directeur over preventieve maatregelen. Adviseert ten aanzien van (gewenste en voorgestelde) ontwikkelingen. Adviseert gevraagd en ongevraagd.
Neemt preventieve maatregelen die de veiligheid voor alle mensen op het Maartenhuis ten goede komen.
Draagt zorg voor de  risico-inventarisatie en evaluatie op het gebied van arbeidsomstandigheden.
Coördineert het plan van aanpak en draagt zorg voor de uitvoering ervan.
Overlegt intern inzake de risico-inventarisatie en evaluatie en het plan van aanpak.
Overlegt met de functionaris financiële zaken betreffende correctieve en preventieve maatregelen ter voorkoming van ziekteverzuim.
Maakt leidinggevenden en medewerkers bewust van de arbeidsomstandigheden. Geeft in dit verband gevraagd en ongevraagd advies.
Coördineert de organisatie en de inhoud van de bedrijfshulpverlening.
Is hoofd BHV-er en als zodanig te allen tijde bereikbaar (m.u.v. vakanties).
Is aanspreekpunt bij calamiteiten.
Coördineert de scholing van BHV-ers.
Adviseert de directeur over de bedrijfshulpverlening.
Voert steekproefsgewijs controles uit in verband met veiligheid in de meest brede zin (vluchtwegen, gevaarlijke werktuigen, gevaarlijke stoffen,  orde en netheid etc.)
Zorgt voor het opstellen en onderhouden van ontruimingsplannen.
Organiseert ontruimingsoefeningen.

Wij vragen
Een afgeronde technische opleiding op minimaal MBO niveau.
Kwalificatie 'opgeleid persoon' brandmeldinstallatie
Kwalificatie preventiemedewerker
Kwalificatie bedrijfshulpverlening
Uitstekende computervaardigheden
Affiniteit met de antroposofische zorgvisie.
Ondernemende instelling
Bereidheid tot scholing en verdere ontwikkeling.

Wij bieden
Collegiale en open werksfeer
Salariëring volgens CAO Gehandicaptenzorg
Contract  voor 28 uur per week.
Salariëring volgens CAO Gehandicaptenzorg (21 uur schaal 45 &  7 uur schaal 50)

Solliciteren
Als je wilt solliciteren stuur dan een gemotiveerde sollicitatie, voorzien van CV vóór 10 april 2019 naar: werken@maartenhuis.nl