Logo OC.JPG

Op het terrein van het Maartenhuis is er een ontmoetingscentrum(OC) voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Het ontmoetingscentrum is een dagopvang , gebaseerd op een gecombineerde aanpak; zowel de cliënt als de mantelzorger krijgt ondersteuning.

Dagprogramma

Een aantal dagen per week kunnen de cliënten gebruik maken van de dagopvang bij het Ontmoetingscentrum. Er wordt een dagprogramma aangeboden met een aantal vaste activiteiten. Voorbeelden hiervan zijn de psychomotorische groepstherapie. Hierbij worden onder andere de functioneringsmogelijkheden die nog intact zijn gestimuleerd.

Gezamenlijk koken & bewegen

Er wordt iedere dag samen een verse, zoveel mogelijk biologische maaltijd bereid. Ook wandelen is een vaste activiteit. Bewegen is voor mensen met een geheugenprobleem van groot belang. Diverse onderzoeken hebben aangetoond dat bewegen een positief effect heeft op het proces van geheugenverlies. Naast deze vaste activiteiten is er ruimte voor persoonlijke interesses. We hebben mogelijkheden voor tuinieren, schilderen, tekenen en andere creatieve bezigheden.

Uitstapjes

Ook worden er uitstapjes georganiseerd. Voor deze activiteiten kunnen we vragen om een kleine eigen bijdrage. Rond de kerst is er een gezamenlijke maaltijd voor de cliënten en de mantelzorgers, samen met de begeleiding.

Mantelzorgers

Aan de mantelzorgers biedt het Ontmoetingscentrum informatieve bijeenkomsten. De frequentie wordt samen met de mantelzorgers vastgesteld. Tijdens deze bijeenkomsten zijn de coördinator en een casemanager van het DOC-team van Geriant aanwezig. De onderwerpen zijn divers. Het kan gaan om uw persoonlijke vragen, maar er kan ook een themabijeenkomst worden gehouden.

Meer informatie over het Ontmoetingscentrum Texel? Neem contact op:

Simone Schagen: ontmoetingscentrum@maartenhuis.nl