Vacatures

Momenteel hebben wij de volgende vacatures:

Gecombineerde functie technische dienst/preventiemedewerker

Begeleiders wonen

 

Gecombineerde functie technische dienst /  preventiemedewerker

Een buitenkans voor iemand die het overzicht houdt, met twee rechterhanden, met affiniteit voor techniek en gevoel voor intermenselijke relaties.  De werkzaamheden zijn buitengewoon divers omdat het een gecombineerde functie is. Het werk is bovendien zowel uitvoerend/meewerkend  als coördinerend van aard. 

Een impressie van de functie.

Technische dienst:

Organiseert de TD en coördineert de werkzaamheden.
Stuurt medewerker technische dienst aan.
Verzamelt werkopdrachten en maakt een werkplanning.
Coördineert uitbesteding van werkzaamheden.
Is in geval van storing en/of calamiteiten bereikbaar.
Zorgt voor een lange termijn onderhoudsplan en stelt dit regelmatig bij.
Beheert het budget voor klein materieel en groot onderhoud. 
Onderhoudt gereedschap, apparatuur en machines.
Houdt de werkvoorraad van technische magazijnartikelen bij, verzamelt informatie en doet bestellingen bij leveranciers.
Houdt de werkplaats van de TD schoon.
Verricht reparaties aan gebouwen en inventaris.
Verricht elektrotechnische werkzaamheden.
Coördineert en onderhoudt de contacten met de leveranciers van de brandmeldinstallatie.
Coördineert en onderhoudt de contacten met overige betrokkenen zoals veiligheidsregio en gemeente.
Voert periodieke controles uit.
Houdt logboeken bij.
Zorgt voor voorlichting en uitleg over het gebruik van de brandmeldinstallatie/pagers.
Coördineert de periodieke controle van blusmiddelen.
Onderhoudt de instellingen op het gebied van vaste telefonie en overlegt hierover met de leveranciers.
Organiseert onderhoud van de bussen.
Zorgt voor reserveringslijsten en rittenstaten van de bussen.
Geeft instructies aan medewerkers over het gebruik van de bussen.
Zorgt voor overige administratie van de bussen zoals bootkaarten, invalidekaarten.
Houdt de werkvoorraad van de kantoorartikelen bij, verzamelt informatie en doet bestellingen bij leveranciers.
Organiseert de legionellapreventie.
Bewaakt en draagt zorg voor de uitvoering van het legionellabeheersingsplan.
Coördineert de afvalstromen van het Maartenhuis. Zorgt voor afvoer van afval.

Preventiewerk:

Houdt wet- en regelgeving en ontwikkelingen op ARBO-gebied bij.
Adviseert en werkt nauw samen met de ondernemingsraad, de directeur en de bedrijfsarts over te nemen maatregelen voor een goed arbobeleid.
Signaleert knelpunten en adviseert ondernemingsraad en de directeur over preventieve maatregelen. Adviseert ten aanzien van (gewenste en voorgestelde) ontwikkelingen. Adviseert gevraagd en ongevraagd.
Neemt preventieve maatregelen die de veiligheid voor alle mensen op het Maartenhuis ten goede komen.
Draagt zorg voor de  risico-inventarisatie en evaluatie op het gebied van arbeidsomstandigheden.
Coördineert het plan van aanpak en draagt zorg voor de uitvoering ervan.
Overlegt intern inzake de risico-inventarisatie en evaluatie en het plan van aanpak.
Overlegt met de functionaris financiële zaken betreffende correctieve en preventieve maatregelen ter voorkoming van ziekteverzuim.
Maakt leidinggevenden en medewerkers bewust van de arbeidsomstandigheden. Geeft in dit verband gevraagd en ongevraagd advies.
Coördineert de organisatie en de inhoud van de bedrijfshulpverlening.
Is hoofd BHV-er en als zodanig te allen tijde bereikbaar (m.u.v. vakanties).
Is aanspreekpunt bij calamiteiten.
Coördineert de scholing van BHV-ers.
Adviseert de directeur over de bedrijfshulpverlening.
Voert steekproefsgewijs controles uit in verband met veiligheid in de meest brede zin (vluchtwegen, gevaarlijke werktuigen, gevaarlijke stoffen,  orde en netheid etc.)
Zorgt voor het opstellen en onderhouden van ontruimingsplannen.
Organiseert ontruimingsoefeningen.

Wij vragen
Een afgeronde technische opleiding op minimaal MBO niveau.
Kwalificatie 'opgeleid persoon' brandmeldinstallatie (mogelijkheid tot volgen opleiding)
Kwalificatie preventiemedewerker (mogelijkheid tot volgen opleiding)
Kwalificatie bedrijfshulpverlening (mogelijkheid tot volgen opleiding)
Uitstekende computervaardigheden
Affiniteit met de antroposofische zorgvisie.
Ondernemende instelling
Bereidheid tot scholing en verdere ontwikkeling.

Wij bieden
Collegiale en open werksfeer
Salariëring volgens CAO Gehandicaptenzorg
Contract  voor 18 tot 36 uur per week (in overleg)
Salariëring volgens CAO Gehandicaptenzorg:
 *circa 3.000 maximum per maand bij 36 uur
 *circa 1.625 maximum per maand bij 18 uur

Solliciteren
Als je wilt solliciteren stuur dan een gemotiveerde sollicitatie, voorzien van CV  naar: f.vandenbroeck@maartenhuis.nl

 

Begeleiders wonen

Voor onze unieke woonwerkgemeenschap voor mensen met een verstandelijke beperking op een prachtige plek op Texel zoeken wij begeleiders voor het wonen.

Tijd en aandacht voor onze bewoners, betrokken medewerkers en mooie voorzieningen zorgen er voor dat zowel de bewoners als de medewerkers zich hier kunnen ontplooien.

Onze dienstverlening is geïnspireerd door de antroposofie wat tot uitdrukking komt in goede zorg, een gezond dag- en weekritme, biologische voeding, mooi ingerichte gebouwen, het vieren van feesten en ambachtelijke werkplaatsen voor de bewoners. Onze woongroepen zijn divers samengesteld uit bewoners met verschillende beperkingen en niveaus van functioneren.

Heb jij affiniteit met onze bewoners met hun zorgvraag? Spreken de genoemde uitgangspunten je aan en ben je goed in het zorgen voor kwetsbare mensen? Dan zoeken wij jou om onze teams in de woonhuizen te komen versterken.

De werkzaamheden bestaan uit begeleiding en verzorging van onze bewoners, verzorging van maaltijden en huishoudelijke taken. Het werk is afwisselend en uitdagend.

Wij zoeken medewerkers voor verschillende contractgrootten.

Wij vragen

·         Kennis en ervaring met werken met mensen met een verstandelijke beperking

·         Goede contactuele vaardigheden en teamspirit

·         Afgeronde MMZ-3/4, SPW-3/4 of vergelijkbare opleiding

·         Flexibele inzetbaarheid

·         Respectvolle houding naar bewoners en collega’s

·         Belangstelling voor onze woon-werkgemeenschap

 

Salariëring vindt plaats volgens de Cao Gehandicaptenzorg en is afhankelijk van opleiding en ervaring. 

Als je wilt solliciteren stuur dan een gemotiveerde sollicitatie, voorzien van cv naar: werken@maartenhuis.nl

Als je vragen hebt kan je bellen met Gert Bosma: 0222-744201