Cliëntenraad

De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van het maartenhuis. De cliëntenraad adviseert gevraagd en ongevraagd, zorgt voor informatievoorziening van de familie-achterban en komt op voor alle aan het Maartenhuis verbonden cliënten.

Deelraden

Binnen het Maartenhuis bestaat de cliëntenraad uit drie deelraden. Vragen? Neem contact op met de betreffende raad.