Onze visie op wonen

 

De basis voor onze visie is de antroposofische menskunde uitgewerkt in de sociaal therapie.
Uitgangspunt voor de levenswijze van het Maartenhuis is het gegeven dat ieder mens een unieke persoonlijkheid is met de wens om een eigen ontwikkelingsweg te gaan.

Wij streven naar een sociaaltherapeutische omgeving waar onze bewoners een zo normaal en volwaardig mogelijk leven kunnen leiden. De zorg voor en de ontwikkeling van de bewoners als individu staat bij ons centraal.

Kernwaarden

Gelijkwaardig, behulpzaam en verbonden willen we zijn en zo willen we ons gedragen. De kernwaarden zijn niet alleen ons kompas in de dagelijkse praktijk, het zijn ook voorwaarden waaraan wij ons gedrag en besluiten toetsen.

Gelijkwaardig: wij zijn gelijkwaardig in ons mens-zijn.

Behulpzaam: wij zijn er voor de ander en zijn behulpzaam bij zijn/haar ontwikkelingsweg.

Verbonden: we weten wat de ander nodig heeft en handelen hiernaar, we zijn met ons zelf verbonden en handelen hiernaar, we zijn verbonden met de (geestelijke) wereld om ons heen en ervaren, weten en doen wat nodig is.

 

Camphill

Het Maartenhuis maakt deel uit van de internationale Camphillbeweging. Een belangrijke waarde van Camphill is dat mensen met een zorgvraag en een aantal begeleiders, al of niet met hun gezin, onder één dak wonen en hun leven delen. De sociaaltherapie zoals toegepast binnen Camphill is dan ook gericht op de ondersteuning en begeleiding van de bewoners op basis van gelijkwaardigheid tussen mensen.

Ontmoeting, je realiseren dat wederzijdse afhankelijkheid is wat ons bindt.

Daarom willen we op een oprechte manier met elkaar werken en leven.

Met een zorgvuldig oog voor elkaars tekortkomingen en elkaars talenten.

In de zekerheid dat we zien wat de ander nodig heeft.

Zo werken we samen aan verbinding, aan vervulling, aan de groei.

Met heel ons hart, iedere dag.

Heeft u interesse om bij ons te komen wonen? Dan kunt u contact opnemen met Gert Bosma zorgcoordinator@maartenhuis.nl