Bestuur & toezicht

Stichting Camphillgemeenschap Maartenhuis is bestuurlijk ingericht volgens een raad van toezicht model. De Governance code van 2017 wordt volledig toegepast. De formele positie van de raad van bestuur en de raad van toezicht is statutair vastgelegd.

Raad van bestuur

De raad van bestuur wordt gevormd door de directeur-bestuurder dhr. F.M. van den Broeck.

Raad van toezicht

De raad van toezicht bestaat uit:

Dhr. H. Kieft (Voorzitter)

Mevr. M.Keijser

Mevr. G. van Lingen

Dhr. L. Timmers

Download hier de Governance code 2017.

Download hier de statuten van Stichting Camphillgemeenschap Maartenhuis.