Bestuur & toezicht

Stichting Camphillgemeenschap Maartenhuis is bestuurlijk ingericht volgens een raad van toezicht model. De Governance code van 2022 wordt volledig toegepast. De formele positie van de raad van bestuur en de raad van toezicht is statutair vastgelegd.

Raad van bestuur

De raad van bestuur wordt gevormd door de directeur-bestuurder dhr. F.M. van den Broeck.

Raad van toezicht

De raad van toezicht bestaat uit:

Mevr. G. van Lingen (Voorzitter)

Mevr. M.Keijser

Mevr. R. Kuip

Dhr. D. Roemers

Dhr. L. Timmers

U kunt de Raad van toezicht bereiken via rvt@maartenhuis.nl

Download hier de Governance code 2022.

Download hier de statuten van Stichting Camphillgemeenschap Maartenhuis.