Vrijwilligers

Vrijwilligers zijn op het Maartenhuis onmisbaar. Bij veel activiteiten hebben bewoners en deelnemers hulp nodig die niet uit het begeleidingsbudget kan worden bekostigd. Voorbeelden zijn het zwemmen, fietsen of wandelen, of andere vormen van vrijetijdsbesteding. Ook zijn vrijwilligers nodig voor klussen, in de werkplaatsen, in het ontmoetingscentrum en in de woonhuizen.

Heeft u interesse in vrijwilligerswerk? Neem dan contact op met:
Ellen Berger: e.berger@maartenhuis.nl