Dank zij uitbreiding is er een woonplek vrij in ons huis Brendaan.  Een unieke kans voor volwassen en jong-volwassen aspirant bewoners!

De woongroepen zijn divers qua leeftijd en (ontwikkel)mogelijkheden van bewoners. In Brendaan betreft het wonen in een huis met 9 andere bewoners. Begeleiding is 24 uur beschikbaar, er wordt gekookt en er is begeleiding en verzorging bij de ADL. De (sanitaire) voorzieningen zijn niet geschikt voor rolstoelgebruikers. Activiteiten worden zowel individueel als in groepsverband ondernomen

De zorg kan vanuit de WLZ en de WMO worden bekostigd. Passende indicaties zijn VG-3-4-5-6-7, GGZ-C 3-4-5 De beschikbare plaatsen zijn volledig zorg-in-natura.

De grenzen van de zorg in het Maartenhuis liggen bij een redelijke mate van zelfredzaamheid op het gebied van de algemene dagelijkse handelingen. Hoewel er 24 uurs zorg geleverd wordt, hebben cliënten gedurende de nacht doorgaans geen begeleiding nodig.

Het Maartenhuis kan een thuis en werkplek bieden aan mensen zonder bloeiend psychiatrisch beeld of ernstige gedragsproblematiek. Dus geen gedragsproblemen als: fysieke agressie, regelmatige verbale agressie, seksueel grensoverschrijdend gedrag, wegloopgedrag en actuele verslaving. Het Maartenhuis is een open instelling en past geen BOPZ middelen en maatregelen toe. 

Leefbaarheid is een belangrijk begrip voor het Maartenhuis en alles wat de leefbaarheid in het geding brengt voor de huidige bewoners en inwonende gezinnen, gevaar kan opleveren voor het welzijn van de daartoe behorende kinderen, is een contra-indicatie om te komen wonen/verblijven op het Maartenhuis.

Voor informatie kunt contact opnemen met Gert Bosma.