• Home

 

 

Welkom bij het Maartenhuis

Welkom op de website van het Maartenhuis, een woon- werkgemeenschap voor mensen met een specifieke zorgvraag. Wij zijn een WLZ-erkende instelling op antroposofische grondslag.
Graag willen we u laten zien wie we zijn en wat we doen. We hopen dat dat aanleiding zal zijn om ook real life een keer een kijkje te komen nemen. In onze schenkerij "de windroos" kunt u dan iets drinken en/of eten en kennis maken met onze producten, onze dieren en met ons.