Boerderij

Op de Maartenhuis boerderij lopen o.a. schapen, kippen, varkens en pony's en eenden rond. De boerderij verzorgt ook het onderhoud aan het grasland, omheiningen en dierenverblijven.

Akkerbouw

Daarnaast worden diverse akkerbouwproducten geteeld, zoals aardappels, pompoenen en voederbieten. Tot de dagelijkse werkzaamheden behoren het voeren en verzorgen van de dieren, opkweken en uitplanten van gewassen, het oogsten van de gewassen, het verkoop-klaar maken ervan en diverse onderhoudswerkzaamheden. Groot en zwaar werk wordt met een trekker en diverse machines gedaan.