Bezoek aan de conferentie Dornach

Vier van onze medewerkers bezochten van 3 tot 7 oktober de internationale conferentie voor heilpedagogiek en sociaaltherapie in het Goetheanum in het Zwitserse Dornach. Vanuit de hele wereld kwamen mensen die op dit werkterrein actief zijn naar deze conferentie.

Vier van onze medewerkers bezochten in oktober de internationale conferentie voor heilpedagogiek en sociaaltherapie in het Goetheanum in het Zwitserse Dornach. Vanuit de hele wereld kwamen mensen die op dit werkterrein actief zijn naar deze conferentie, die als thema had 'Het IK in mens en wereld', met de weekspreuk 34 van Steiner als inspiratie. Louise Kortenhoeven, een van de Texelse deelnemers, zette voor deze nieuwsbrief haar ervaringen op papier en beschrijft in het kort de inspirerende lezing van enkele sprekers.

Het Goetheanum is in alle opzichten een imposant en overweldigend gebouw. Ontworpen door Rudolf Steiner en omringd door indrukwekkende natuur. Het interieur is prachtig gevormd met kleur, kunst en muurschilderingen. Elke dag had een vol programma dat om 9.00 uur begon met een lezing, om 11.00 uur de workshop waarvoor je had ingeschreven en om 12.30 uur een gezamenlijke lunch. 's Middags om 14.15 uur een half uur kunst, waarna om 15.00 uur de middagworkshops startten, gevolgd door een lezing om 17.00 uur, een gezamenlijke maaltijd en een avondvoorstelling, die bestond uit euritmie, toneel, Faust of theater.

De lezingen hadden verschillende invalshoeken, maar waren alle zeer inspirerend. Michaela Glöckler, auteur en leidinggevend aan de medische sectie van de Antroposofische Vereniging aan het Goetheanum, ging in op de kracht van het IK en trok de parallel met de plantenmetamorfosen die ons een mooi voorbeeld geven van de groei in onszelf en de basis die we nodig hebben in het leven om onszelf en ander te kunnen helpen op het levenspad.

Walter Dahlhaus, arts voor psychiatrie en psychotherapie, nam als leidraad van zijn verhaal het belang van de grondhouding van ons als begeleiders in de zorg. Hij stelde dat wij er zijn om mensen met een dubbeldiagnose (verstandelijke handicap en psychiatrisch) te helpen in hun ontwikkeling. Dat wij moeten kijken achter de persoon om de essentie van het probleem te kunnen begrijpen en te kunnen vaststellen wat die persoon nodig heeft.

Karma en reïncarnatie waren de thema's in de lezing van Constanza Kaliks, voorzitter van de jeugdsectie Goetheanum en lid van het Algemene Antroposofische Gezelschap. Zij vertelde dat het IK een wereld aan ervaringen heeft uit vorige levens en dat het aan jezelf is om een geschikte manier te vinden om die ervaringen te verwerken en te implementeren. Ook is het volgens Constanza belangrijk dat je je oren openhoudt voor wat er op je pad komt en dat je daar iets mee doet.

David Schwartz, van de Amerikaanse Camphillgemeenschap Heartbeet Lifesharing, stelde de ontmoeting met de ander vanuit mildheid centraal in zijn lezing. Volgens Schwartz zijn positiviteit, mildheid (door Rudolf Steiner voorzien van een spirituele betekenis) en onvoorwaardelijke liefde de sleutel tot heling.

Terug naar nieuwsoverzicht