Onze eerste online nieuwsbrief

U leest in onze eerste digitale nieuwsbrief, een primeur voor het Maartenhuis. Om u sneller en eenvoudiger te kunnen informeren en kosten te besparen, verschijnt onze nieuwsbrief vanaf nu nog één keer per jaar in de papieren versie en daarnaast als online uitgave in uw mailbox.

U leest in onze eerste digitale nieuwsbrief, een primeur voor het Maartenhuis. Om u sneller en eenvoudiger te kunnen informeren en kosten te besparen, verschijnt onze nieuwsbrief vanaf nu nog één keer per jaar in de papieren versie en daarnaast als online uitgave in uw mailbox. De oplevering van onze nieuwe website heeft een praktische koppeling met een e-mailnieuwsbrief mogelijk gemaakt. Alle berichten die u hier leest, vindt u ook op de website. Daarnaast is ook de agenda verhuisd naar de site. Zo kunnen we ook activiteiten die op korte termijn worden gepland vermelden en iedereen goed op de hoogte houden.

Terugkijkend was 2016 een druk jaar, waarin met name de bouw van ons nieuwe huis Iona, veel tijd in beslag nam. Meer over de voortgang leest u elders in deze nieuwsbrief. We bevinden ons in een mooie periode: de Grote Kersttijd, waaraan we op het Maartenhuis van oudsher veel aandacht besteden. Louise Kortenhoeven-Dros beschrijft hoe wij deze bijzondere periode doorbrengen.

Wat maakt ons eigenlijk Camphill? Die vraag staat centraal in een gezamenlijke, meerjarige ontdekkingstocht die we samen met de andere Nederlandse Camphill-instellingen zijn aangegaan. Ook daarover meer in deze nieuwsbrief. Veel leesplezier!

Franck van den Broeck, directeur

Terug naar nieuwsoverzicht