Nieuws

Altijd de laatste nieuwtjes en updates over Maartenhuis. Bekijk ook onze verstuurde nieuwsbrieven
afgelopen tijd.

Open plaats

- ​Het Maartenhuis heeft mogelijkheden om volwassen, en jong-volwassen bewoners te plaatsen. Er is momenteel een woonplek vrij in Avalon. Deze woongroep is divers qua leeftijd en (ontwikkel)mogelijkheden van bewoners....

Michaëlsfeest

- Traditioneel werd op 29/9 het Michaëlsfeest gevierd. De draak werd door velen verslagen en onderging het lot van het vuur.

Iona bewoond

- Mijlpaal! Iona is opgeleverd en in gebruik genomen.

Onze eerste online nieuwsbrief

- U leest in onze eerste digitale nieuwsbrief, een primeur voor het Maartenhuis. Om u sneller en eenvoudiger te kunnen informeren en kosten te besparen, verschijnt onze nieuwsbrief vanaf nu nog één keer per jaar in de...

Ook in 2017 verdiepingsavonden bewoners

- Vanuit de bewonersraad kwam in 2014 de vraag of we iets zouden kunnen doen aan scholing op antroposofisch gebied voor de bewoners en cliënten van de dagbesteding. Dat resulteerde in het idee om jaarlijks enkele...

Bezoek aan de conferentie Dornach

- Vier van onze medewerkers bezochten van 3 tot 7 oktober de internationale conferentie voor heilpedagogiek en sociaaltherapie in het Goetheanum in het Zwitserse Dornach. Vanuit de hele wereld kwamen mensen die op dit...

Weerbaarheidtraining medewerkers

- Twaalf collega's hebben onlangs meegedaan aan een weerbaarheidtraining. Onze medewerkers krijgen soms te maken met situaties waarbij spanningen tussen deelnemers, bewoners en begeleiders voorkomen.

Stageplekken goed gevuld

- Onze instelling blijkt een populaire stageplek. Ook in het afgelopen jaar mochten wij flink wat stagiairs en stagiaires verwelkomen van alle niveaus. Kortdurende stages van bijvoorbeeld de bovenbouw van vrije scholen in...

Kunstzinnige therapie van stagiaire Manon

- Een van de studenten die momenteel bij ons stage loopt, is Manon Versteeg (24). Derdejaars student van de studierichting kunstzinnige therapie van de Hogeschool Leiden. Drie dagen per week woont en werkt zij op het...